 U tjednu koji je pred nama slavimo:
Pon.: Sv. Marko, evanđelist
Pet.: Sv. Katarina Sijenska, djevica i crkvena naučiteljica
 Prošli broj Katoličkog tjednika bio je uskrsni dvobroj pa vas potičem da uzmete, čitate i širite glas u službi nove evangelizacije.

Nedjelja 9:00 + Ante i Mara Cvitanušić; + Cvitanušić
18:00 + Jakov Šimić
Ponedjeljak + Ante Banić
Utorak Na nakanu
Srijeda + Marinko i Biljana Livaja; + Livaja
Četvrtak + Janja, Dragan Čurić
Petak + Bogdan Karačić; + Karačić
Subota + Ludmila, Vera Mručovski

 Vjeronauk za krizmanike je u četvrtak poslije večernje sv. mise.
 Vjeronauka za ostale razrede u sljedeću subotu neće biti, kao ni probe pjevanja.
 U proteklom tjednu preminuli su naši župljani: Alojzija Proščaligin, Mijat Zubak i Stjepan Marić. Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
 Sljedeća nedjelja je Treća uskrsna. Mise su u redovitim terminima u: 9, 11 i 18 sati.

Pratite nas: