U sladu s odlukom članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s 88. redovitog zasjedanja BK BiH, održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu, odredbe o novim pristojbama stupaju na snagu 1. siječnja 2024.
Nakon što su biskupi BK-a BiH na svojem redovitom zasjedanju u Banjoj Luci 13. i 14. srpnja donijeli odluku o prilogu za misno slavlje koji od 1. rujna 2023. umjesto dotadašnjih 20 KM iznosi 30 KM, sada su – posljedično – sve pristojbe povećane, piše na mrežnoj stranici Vrhbosanske nadbiskupije.

Liturgijske pristojbe

Misna nakana – 30 KM

Gregorijanske mise (trideset misa) – 1 000 KM

Vjenčanje – 150 KM (od toga Ordinarijatu 50 KM)

Sprovod – 100 KM

Opijelo – 3 KM

Cedulja za krizmu – 60 KM (od toga djelitelju sakramenta potvrde 30 KM)

Župne uredske pristojbe

Izvadci iz matičnih knjiga – 15 KM + 5 KM biljega

Obiteljski list – 15 KM + 5 KM biljega

Otpusnica za vjenčanje – 15 KM + 5 KM biljega

Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe – 15 KM + 5 KM biljega

Potvrdnica i posvjedočenje – 5 KM (nije potreban biljeg)

Svaka molba upućena Ordinarijatu – 5 KM biljega

Vizitacijske pristojbe

Vizitacija – dekanska – 100 KM + putni troškovi

– kanonska – 200 KM + putni troškovi

Pristojbe Ordinarijata

Oprosti, dopuštenja i sl. – 20 KM + 5 KM biljega

Naknadni upis u matične knjige – 20 KM + 5 KM biljega

Administrativno proglašenje mrtvim – 20 KM + 5 KM biljega

Ukrjepljenje ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega

Dopuštenje mješovite ženidbe – 20 KM + 5 KM biljega

Oprost od zapreke različitosti vjere – 20 KM + 5 KM biljega

Celebret – 30 KM (nije potreban biljeg)

Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice – 20 KM + 5 KM biljega

Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze – 20 KM + 5 KM biljega

Sudske pristojbe

Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice

Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere – 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice

Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice

Proglašenje ništavosti ređenja – 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice

Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 700 KM

Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) – 400 KM

Sudski postupak na temelju dokumenata – 400 KM

Kazneni postupak – 700 KM

Kraći postupak – 400 KM

Postupak za razrješenje drugih sporova – 200 KM

Crkvenom odvjetniku – 200 KM

Vještaku – prema njegovoj cijeni

Članu Suda koji provede dan izvan ureda – 100 KM + putni trošak

Prevođenje po kartici -10 KM

Preporuka slaviti mise bez naknade

Unatoč povećanjima pristojbi, iz BK-a BiH su pripomenuli da u smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. „nitko ne smije tražiti veće pristojbe od ovdje određenih“. „Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP Redovnički poglavar ne može donijeti drukčije pristojbe (kan. 953, čl. 2).

‘Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih’ (kan. 945, čl. 2).

Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći (usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu“, stoji u objavi BK-a BiH koja je, inače, izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su ih dužni nabavljati u Ordinarijatu.

„Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda biljeguju. Nije dopušteno napisati ‘taksa naplaćena u gotovu’, a siromašnoj stranci može se dati i upisati ‘gratis’“, istaknuli su iz BK-a BiH.

Također su pripomenuli da Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat, prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u našim prilikama – Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.

„S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na vidnome mjestu u župnom uredu“, poručili su iz BK-a BiH.

Pratite nas: