Peti po redu koncert u sklopu drugog ciklusa „KoncertiDA“ kojega organizira župa Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu održan je u ponedjeljak, 12. veljače.

Na njemu su nastupile Mirna Mlikota Dizdarević na flauti i Dina Fejzić na klaviru. Zaljubljenici u klasičnu glazbu mogli su uživati u izvedbama: Hamburger sonate u G-duru Carla Philippa Bacha, Sonati za flautu i klavir Mela Bonisa te Concertinu Cecile Chaminadea.

Inače, Mirna Mlikota Dizdarević rođena je 1993. u Zenici gdje je i završila osnovno i srednje glazbeno obrazovanje kao učenica generacije. Diplomirala je 2016. u klasi profesora Sakiba Lačevića na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Uz to ima i dva master studija u Sarajevu i Ljubljani. Doktorski studij završila je 2022. na New Bulgarian University u Sofiji. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada s državnih i međunarodnih natjecanja. Trenutno je viši asistent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za drvene puhačke instrumente i harmoniku, smjer flauta.

Dina Fejzić rođena je 1980. u Sarajevu gdje je 1994. završila osnovno glazbeno obrazovanje kao učenica generacije. Srednju glazbenu školu, a zatim i Muzičku akademiju završila je u rodnom gradu. Nakon završetka studija nastavila se baviti koncertnom aktivnošću te je sudjelovala na festivalima: SIMF, Sarajevska zima, Baščaršijske noći, Majske muzičke svečanosti, Zeničko proljeće… Pedagoškim radom bavi se od 2002. te je trenutno uposlena na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u zvanju vanrednog profesora na Odsjeku za klavir.

Na kraju vrijedi istaknuti kako će sljedeći koncert u sklopu ciklusa KoncertiDA biti korizmeni, a planiran je za 7. ožujka s početkom u 19:00. Na njemu će nastupiti zbor Laudate Dominum pod dirigentskom palicom Nikole Sabljića.

D. K.

Pratite nas: