U svojoj gotovo 120 godina dugoj povijesti župa Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu dala je ukupno devet svećenika. Prva Mlada misa u ovoj župi slavljena je 28. ožujka 1937., a predslavio ju je vlč. Branislav (Branko) Grulich.

Branislav (Branko) Grulich

Vlč. Branislav Grulich rođen je 25. studenoga 1912. u Sarajevu od roditelja Adolfa i Ane rođ. Boljkovac. Kršten je u Novom Sarajevu 4. prosinca iste godine, a sakrament potvrde dobio je 20. svibnja 1923. Nakon pučke škole gimnaziju je završio u Travniku, a filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 13. ožujka 1937. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji djelovao je do kraja Drugog svjetskog rata, a zatim je iz sigurnosnih razloga, otišao u Hrvatsku. Tamo je službovao u: Crncu, Goli, Okićkoj Sv. Mariji, Margečanu i u Granešini sve do umirovljena 1986. Bio je imenovan začasnim kanonikom čazmansko-varaždinskog kaptola. Umro je 25. srpnja 1989. u Zagrebu gdje je i ukopan na groblju Miroševac.

Zvonimir (Zvonko) Rajić

Vlč. Zvonimir (Zvonko) Rajić rođen je 11. listopada 1919. od roditelja Vinka i Marije rođ. Brancaleoni. Kršten je u Novom Sarajevu17. listopada 1919. Teologiju je završio u rodnom gradu gdje je i zaređen za svećenika 29. lipnja 1942. Budući da mu je otac tijekom njegova školovanja bio premješten na novo radno mjesto u Zenicu, vlč. Zvonko je Mladu misu slavio u župi Sv. Josipa u Gornjoj Zenici. Za grad Čelika vlč. Rajić ostao je vezan cijelog svoga života. Najprije je imenovan kapelanom u župi Crkvica i privremenim upraviteljem iste župe, a u toj župi ostao je sve do svoga umirovljenja 16. svibnja 1998. Također, jedno vrijeme je upravljao i župom Sv. Josipa dok je tamošnji župnik Milivoj Čekada bio u zatvoru. Umro je 12. kolovoza 1998. u Zenici gdje je i sahranjen na Gradskom groblju Crkvice.

Josip Marušić

Vlč. Josip Marušić rođen je 1. ožujka 1920. u Novom Sarajevu od roditelja Ilije i Elizabete rođ. Rajković gdje je i kršten 7. ožujka iste godine. Za svećenika je zaređen 11. travnja 1943. U rodnoj župi je slavio Mladu misu 2. svibnja 1943. Bio je župni vikar u Modriči. I on je poput mnogih Hrvata bio na Križnom putu u Bleiburgu te su ga na njemu ubili partizani 1945.

Anto Luter

Vlč. Anto Luter rodom je iz Slavonskoga Broda gdje je rođen 9. svibnja 1927. od roditelja Franje i Zore rođ. Prpić, ali je svoju Mladu misu proslavio u župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu 13. srpnja 1952. Pučku školu i gimnaziju završio je u Sarajevu, a filozofsko-teološki studij u Đakovu gdje je zaređen za svećenika 6. srpnja 1952. Bio je župni vikar u Derventi te župnik u: Doboju, Pećniku i Gradačcu. Nakon toga djelovao je u HKM-u Mannheimu te je zatim prešao u njemačku župu Buchen-Heinstadt u nadbiskupiji Freiburg. U toj župi je i umro 23. lipnja 1992.

Marinko Perković

Marinko Perković je rođen 28. studenoga 1964. u Sarajevu od oca Mate i majke Zlate rođ. Jerković. Osnovnu školu pohađao je u rodnome gradu (1971. – 1979.). Klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika završio je u Zadru (1979. – 1983.), a studij teologije u Sarajevu (1984. – 1990.).
Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 1990. Nakon jednogodišnjeg pastoralnog iskustva u župi Novo Sarajevo otišao je u Rim na poslijediplomski studij. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana magistrirao je 1994., a potom i doktorirao 1997. iz područja moralne teologije. Nakon povratka iz Rima imenovan je profesorom moralnog bogoslovlja na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Također je dvije godine (1997. – 1999.) predavao etiku u gimnaziji Katoličkog školskog centra Sv. Josip. Nakon duge i teške bolesti preminuo je 13. rujna 2021. u Sarajevu te je pokopan u svećeničku grobnicu na groblju Bare. Napisao je više knjiga, među kojima i povijest rodne župe prigodom 100 obljetnice župe (2002.).

Ivica Musa

P. Ivica Musa rođen je 10. svibnja 1964. u Sarajevu od roditelja Tomislava i Ane rođ. Barbić. Iako je pripadao novosarajevskoj župi kršten je na Marijin Dvoru 24. svibnja 1964. Prvu pričest i krizmu primio je u Novom Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. U novicijat Družbe Isusove stupio je 1984., a filozofiju i teologiju studirao je u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u zagrebačkoj katedrali 27. lipnja 1993. Zbog ratnih događanja nije slavio Mladu misu u Novom Sarajevu.

Boris Vidović

Vlč. Boris Vidović rođen je 28. veljače 1972. u Sarajevu od roditelja Ivana i Nele rođ. Čuljak. Kršten je u crkvi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu 2. travnja 1972. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. U jesen 1992. u Zagrebu je upisao Filozofski fakultet Družbe Isusove. Nakon završetka toga studija i povratka iz Rima kao svećenički kandidat Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je za svećenika 25. lipnja 2000., a Mladu misu je slavio 13. kolovoza 2000. u župi Vidonje, rodnoj župi njegova oca. Doktorirao je psihologiju na Salezijanskom sveučilištu u Rimu 2018. Kao profesor djeluje na splitskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Mario Bernadić

Vlč. Mario Bernadić rođen je 29. siječnja 1975. od oca Ivana i majke Lele rođ. Berbić. Krštene je u Novom Sarajevu 4. svibnja 1975. U rodnom gradu završio je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje kao i filozofsko-teološki studij 2001. Iste je godine na Petrovo u sarajevskoj katedrali zaređen za svećenika. Kao župni vikar djelovao je u: Žepču, Novom Travniku i Sarajevu. Od 2004. bio je na poslijediplomskom studiju katoličke teologije u Innsbrucku (Austrija) gdje je doktorirao 2009. S početkom akademske godine 2009./2010. imenovan je višim asistentom i predavačem pri Katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu te na Katehetskom institutu u Mostaru. Od 2012. je generalni tajnik Sinode te glavni urednik njezina službenog glasila – Biltena Sinode. Pokretač je te glavni i odgovorni urednik portala za teološka, filozofska i psihološka pitanja – www.poptheo.ba. Osim znanstvenih članaka objavio je i oko 200 znanstveno-popularnih članaka i eseja u: Katoličkom tjedniku, Biltenu Sinode te na poptheo.ba.

Boris Salapić

Vlč. Boris Salapić rođen je 12. veljače 1979. u Sarajevu od roditelja pok. Antona i Veronike rođ. Malinjak u župi Presvetog Trojstva – Novo Sarajevo. Osnovnu školu, srednju i teologiju pohađao je u rodnom gradu, gdje je i zaređen za svećenika 29. lipnja 2004. Obavljao je službe upravitelja župe Sv. Dominika u Goraždu, vicekancelara u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom, župnog vikara župe Sv. Ante Padovanskog u Žepču i župnika župe Žalosne Gospe u Čardaku. Zatim je bio odgojitelj sjemeništaraca u Travniku, a trenutno je župnik i čuvar svetišta u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini.

* U župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu kršten je vlč. Josip Vajdner, urednik Katoličkog tjednika i župnik u Briješću. U sjemenište i bogosloviju je otišao iz župe Briješće, a Mladu misu slavio je na Stupu.
** Većina biografskih podataka za duhovna zvanja župe Presvetoga Trojstva preuzeta su iz knjige Sto godina župe Presvetog Trojstva Novo Sarajevo koju je uredio Marinko Perković (2002.).