Vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić svojim dekretom od 20. listopada 2021. na mandat od pet godina imenovao je Ekonomsko vijeće župe Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu. Njega čine:

  • Ljubomir Jurčević
  • Mario Krajina
  • Željko Gudelj

Njihova zadaća je, zajedno sa župnikom koji je predsjednik vijeća, brinuti o vremenitim crkvenim dobrima.