Vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić svojim dekretom od 20. listopada 2021. na mandat od pet godina imenovao je Pastoralno vijeće župe Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu. Njega čine:

  • Emanuela Buzuk
  • Borjan Simić
  • Jelena Brkić Šmigoc
  • Dražen Tomić
  • Sanela Kozina
  • Dario Perić
  • Dario Vučić
  • Sanja Mijatović
  • s. Neda Kurevija

Njihova zadaća je, u skladu sa Statutom pastoralnih vijeća u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, surađivati sa župnikom i pomagati mu u planiranju, organiziranju i izvršavanju župnog apostolata na području evangelizacije, pastirske službe i djelovanja na karitativnom, socijalnom i drugim sličnim područjima.