U župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu djeluje i župni Caritas koji nastoji voditi brigu o potrebitim župljanima. Redovito uz dva najveća blagdana: Božić i Uskrs osigurava hranu i higijenske potrepštine za socijalno ugrožene osobe te se tom prigodom podijeli više od 50 paketa pomoći hrane.
Ostale aktivnosti župnog Caritasa su: obilazak starih i nemoćnih, pomoć župniku i članovima pastoralnog vijeća u različitim aktivnostima, evidencija osoba kojima je potrebna materijalna i duhovna pomoć…
Župni Caritas za rad sa strankama otvoren je svakoga posljednjeg petka u mjesecu od 10:00 do 12:00 u prostorijama župnog ureda.

Članovi župnog Caritasa su:

  • Jozo Livaja
  • Dijana Tomić
  • Boris Jovanović
  • Karmela Fric