Od 1902. kada je župa službeno osnovana pa do 2021. u župi Presvetoga Trojstva u Novom Sarajevu djelovalo je ukupno 16 župnika. Donosimo njihova imena i vrijeme službovanja:

 • Antun (Anto) Alaupović – 1902.-1917.; 1918.-1939.; 1940.-1948.
 • Dragutin Čelik – 1917.-1918.; 1939.-1940.
 • Alojzije Žagar – 1948.-1958.
 • Stjepan Kočiš – 1958.-1967.
 • Petar Vidović – 1967.-1972.
 • Miroslav Petrović – 1972.-1977.
 • Josip Tomić – 1977.-1986.
 • Tomislav Jozić – 1986.-1992.
 • Zvonimir Baotić – 1992.-1995.
 • Dominko Bilić – 1995.-2003.
 • Ilija Miškić – 2003.-2004.
 • Ivan Ravlić – 2004.-2010.
 • Josip Lebo – 2010.-2016.
 • Ivo Paradžik – 2016.-2017.
 • Marinko Filipović – 2017.-2021.
 • Dražen Kustura – 2021.-